Welkom op de site van de praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie van Susanne Thiesen, een praktijk voor kinderen, jeugdigen en hun ouders in de generalistische basis GGZ.

Misschien bent u op zoek naar een psycholoog voor uw kind, vindt u het fijn om eens te praten met een deskundige op het gebied van ontwikkeling van kinderen, hun gedrag en hun emoties. Of vindt u het prettig om te praten over de opvoeding van de kinderen of jeugdigen.

Ouders en kinderen/jeugdigen kunnen contact met mij opnemen wanneer zij zich zorgen maken over hun kind/jeugdige, omdat hun kind/jeugdige erg angstig is, teruggetrokken is of juist heel boos en opstandig is, wanneer hun kind/jeugdige iets naars heeft meegemaakt en hier steeds last van blijft hebben. Soms heeft u als ouders al heel veel geprobeerd maar lukt het u niet.

Op zo’n moment kunt u, met een verwijsbrief van de CJG-coach of huisarts, naar een GZ-psycholoog/orthopedagoog gaan.

Susanne Thiesen, GZ-psycholoog BIG/orthopedagoog-generalist NVO werkt 21 jaar met kinderen en hun ouders, de eerste 15 jaar in Amsterdam met over het algemeen kinderen met bijkomende problematieken en hun ouders, de laatste 6 jaar in Haarlem met kinderen en jeugdigen met verschillende problematieken, zoals zindelijkheidsproblematiek, angstproblematiek, problemen in de prikkelverwerking, AD(H)D en ASS-problematiek.

Met veel plezier werkt zij sinds zeven jaar in haar vrijgevestigde praktijk, sinds 1 januari 2016 bij praktijk Nieuwe Gracht op de Nieuwe Gracht 5 in Haarlem. Hier werkt zij samen met een viertal collega’s met verschillende disciplines.

Deze site is nog “under construction”. Op de contactpagina vindt u de contactgegevens van de praktijk.